แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG (โดย นายแพทย์ศิระ เลาหทัย)

แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG

Surgery Video (วิดีโอผ่าตัด)

1. ขั้นตอนการผ่าตัดปอด
https://www.youtube.com/watch?v=s_ZDRec4Gzc

2. ผ่าตัดส่องกล้องปอด
https://www.youtube.com/watch?v=oTlm2hn8D9Y

3. ผ่าตัดส่องกล้องมะเร็งปอดแบบแยกส่วน
https://www.youtube.com/watch?v=GfJRv_Ja_PU

4. ผ่าตัดส่องกล้องมะเร็งปอดกลีบขวาบน
https://www.youtube.com/watch?v=GqcGUD3Ymno

5. ผ่าตัดมะเร็งปอดกลีบซ้ายบน
https://www.youtube.com/watch?v=a1J4I2eKZTs

6. การผ่าตัดมะเร็งปอด ตัดออกบางส่วน
https://www.youtube.com/watch?v=ERJ94j3Zh84

7. การผ่าตัดป้องกันน้ำมะเร็งกลับมาเป็นซ้ำในช่องทรวงอก
https://www.youtube.com/watch?v=s_VYtBeP9as

8. ผ่าตัดลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดชนิดขณะมีประจำเดือน
https://www.youtube.com/watch?v=ymGmP7mwhxo

9. ผ่าตัดจุดที่ปอด ขนาด ไม่ถึง 1 ซม ลักษณะ Ground Glass nodule
https://www.youtube.com/watch?v=0fiBYp0cos0

10. การผ่าตัดก้อนเนื้องอกที่ต่อมไทมัส
https://www.youtube.com/watch?v=vXQcNodRZVU

11. ต่อมไทมัสผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
https://www.youtube.com/watch?v=Iq8K24KDBAI