แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG (โดย นายแพทย์ศิระ เลาหทัย)

แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG

CONTACT US

FACEBOOK: ผ่าตัดปอด
LINE@: @lungsurgeryth

ตารางการออกตรวจ

วันอังคาร
17.00-18.00 ศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลปิยะเวท เบอร์ติดต่อ 06-1397-9409

วันพุธ
8.00-10.00 คลินิคในเวลาโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
16.00-18.00 คลินิคพิเศษโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ติดต่อ 02-244-3900 (ติดต่อในเวลาราชการ)

วันเสาร์
13.00-14.00 ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพ เบอร์ติดต่อ 02-201-4600
15.00-17.00 ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลพญาไท 1 เบอร์ติดต่อ 02-201-4600