แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG (โดย นายแพทย์ศิระ เลาหทัย)

แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG

ข้อที่ควรรู้ก่อนผ่าตัดปอด-2

  (Administrator of Sira Doctor Lung)
 17/11/2022 |  18 Views