แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG (โดย นายแพทย์ศิระ เลาหทัย)

แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG

ป่วยเป็นโควิด-19 ยังผ่าตัดรักษาโรคได้

 14/05/2021 |  2500 Views

จากสถานการณ์บ้านเมืองที่นับวันผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในทางกลับกันโรคอื่น ๆ ก็ยังไม่ห่างหายไป ทางหน่วยงานของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ยังคงต้องรักษาโรคทั่วไปอยู่ รวมไปถึงการผ่าตัดในผู้ป่วยที่เร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหรือโรคที่ต้องได้รับการผ่าตัดโรคอื่น ๆ

โดยการผ่าตัดแต่ละครั้งต้องใช้บุคลากรค่อนข้างมากตั้งแต่แพทย์ผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด แพทย์ดมยา วิสัญญีพยาบาล พยาบาลห้องผ่าตัดและทีมงานอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมแต่ไม่ได้กล่าวถึง ดังนั้นการคัดกรองนับเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคโควิด-19 ผู้ป่วยทุกรายควรต้องได้รับการผ่าตัดตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนผ่าตัดทุกราย ถึงแม้จะไม่มีอาการใด ๆ หรือ ไม่ได้เข้าพื้นที่เสี่ยงก็ตาม เพื่อป้องกันทั้งบุคลากรและผู้ป่วยรอบข้างติดเชื้อ ส่วนในกลุ่มผู้ป่วยที่เคยติดโควิดแต่หาย แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายมากเนื่องจากเชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อทั้งร่างกายของผู้ป่วย ดังนั้นระยะเวลาที่ควรเข้าไปทำผ่าตัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากจะลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ยังต้องระวังในภาวะที่มีโอกาสก่อให้เกิดความแพร่กระจายในโรงพยาบาล โดยหน่วยงาน American Society of Anesthesiologists  and Anesthesia Patient Safety Foundation Joint Statement on Elective Surgery and Anesthesia for Patients after COVID-19 Infection ได้แนะนำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ระยะเวลาที่ปลอดภัยในการผ่าตัด โดยกลุ่มผู้ป่วย แบ่งเป็นอาการตามนี้

  1. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย (ไม่มีอาการในทางเดินหายใจ) แนะนำผ่าตัดหลัง 4 สัปดาห์
  2. ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจ (ไอ หรือ เหนื่อย) แนะนำผ่าตัดหลัง 6 สัปดาห์
  3. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว (เบาหวานหรือภูมิคุ้มกันต่ำ) แนะนำผ่าตัดหลัง 8-10 สัปดาห์
  4. ผู้ป่วยที่อาการหนัก ต้องเข้าหอผู้ป่วยวิกฤต แนะนำผ่าตัดหลัง 12 สัปดาห์ขึ้นไป

สำหรับผู้ป่วยที่ติดโควิดภายใน 90 วัน หลังจากที่มีอาการและต้องทำการผ่าตัด ปัจจุบันยังไม่แนะนำให้ทำการตรวจคัดกรองซ้ำ เนื่องจากผลตรวจอาจคงพบเชื้อได้ แต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการและเคยติดโควิด-19 มามากกว่า 90 วัน แนะนำทำการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19หรือ Polymerase Chain Reaction (PCR) ภายใน 3 วันก่อนได้รับการผ่าตัด

อย่างไรก็ตาม ก่อนผ่าตัดทีมแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดและทีมแผนกติดเชื้อ ต้องมาประเมินอาการของผู้ป่วยอีกรอบ ทั้งความจำเป็นในการผ่าตัด โรคประจำตัวของผู้ป่วย เพื่อหาเวลาที่ดีที่สุดในการผ่าตัดของผู้ป่วยด้วย