แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG (โดย นายแพทย์ศิระ เลาหทัย)

แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG

ปอดมีจุด ภัยร้ายที่ไม่ควรปล่อยไว้

 14/05/2021 |  3208 Views

บ่อยครั้งที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปี แล้วผลพบจุดที่บริเวณปอด เราไม่ควรจะนิ่งนอนใจ เพราะ จุดที่พบเห็นอาจเป็นบ่อเกิดของเซลล์มะเร็งปอดเป็นได้ หากจุดที่ปอดขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร มีโอกาสเป็นมะเร็งค่อนข้างต่ำ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อจุดมีขนาดมากกว่า 8 มิลลิเมตร มีความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งถึง 15-20 เปอร์เซ็นต์

 

ขนาดของก้อน โอกาสที่จะเป็นมะเร็ง
< 4 มิลลิเมตร 0%
4-7 มิลลิเมตร 1%
8-20 มิลลิเมตร 15%
>20 มิลลิเมตร 75%

ทั้งนี้เมื่อพบว่าปอดมีจุด ควรพบแพทย์ และทำ การตรวจเพิ่มเติมโดยการทำ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT chest) และ PET scan เพื่อหาสาเหตุ และ ควรติดตามการเติบโตของก้อนเนื้อโดยใกล้ชิด ถ้ามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นควรได้รับการรักษาโดยทันที

สาเหตุที่ทำให้เกิดจุดที่ปอดมีสาเหตุที่แตกต่างกัน โดยมักขึ้นอยู่กับตำแหน่งและลักษณะของจุดที่พบ โดยสาเหตุที่พบมีดังต่อไปนี้

สาเหตุของจุดบริเวณที่ปอด ประเภท
มะเร็ง ( Malignant neoplasm) Adenocarcinoma (47%)

Squamous cell carcinoma (22%)

Solitary metastasis (8%)

Carcinoid tumour (<1%)

เนื้องอก ( Benign neoplasm) Hamartoma

Adenoma

Lipoma

ปอดติดเชื้อ ( Infectious Inflammatory) Granuloma (Tuberculous/fugal)

Norcardia infection

Round pneumonia

Abscess

ปอดอักเสบ ( Noninfectious inflammatory) Rheumatoid arthritis

Wegener’s granulomatosis

Sarcoidosis

ความผิดปกติของหลอดเลือดที่ปอด Arteriovenous malformation

Infarction

 

จุดที่ปอดไม่ควรมองข้าม ต้องติดตามและรักษาต่อจนมั่นใจว่าไม่ใช่มะเร็ง ในบางรายอาจจำเป็นต้องได้รับการส่องกล้อง หรือ เจาะก้อนเนื้อไปตรวจ หรือ อาจต้องทำการผ่าตัดเพื่อตรวจสอบชิ้นเนื้อ แม้ไม่พบความผิดปกติ ก็ต้องติดตามว่ามีการเปลี่ยนแปลง ว่า มีการเติบโตของจุดหรือไม่

เอกสารอ้างอิง

  1. CT Screening for Lung cancer; Five-year Prospective experience; Radiology 2005;235:259-265
  2. CT screening for Lung cancer Frequency and significance of Part-Solid and Non solid nodule ; AJR 2002; 178:1053-1057