แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG (โดย นายแพทย์ศิระ เลาหทัย)

แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG

นวัตกรรมการผ่าตัดปอดเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดย อ.นพ.ศิระ เลาหทัย

 02/04/2021 |  280 Views