แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG (โดย นายแพทย์ศิระ เลาหทัย)

แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG

นวัตกรรมการผ่าตัดปอดและการพักฟื้นหลังผ่าตัดโดย อ.นพ.ศิระ เลาหทัย

 02/04/2021 |  208 Views