แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG (โดย นายแพทย์ศิระ เลาหทัย)

แหล่งรวมความรู้และการรักษาโรคทรวงอก

SIRA DOCTOR LUNG

การบริหารปอดด้วยเครื่อง incentive spirometry

 23/06/2021 |  939 Views

เครื่องบริหารปอดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้ปอดขยายตัวอย่างเต็มที่ โดยให้ผู้ป่วยหายใจเข้าอย่างลึกจนสุดเต็มที่ การใช้เครื่องบริหารปอดเป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัย โดยมีตัวแสดงบ่งบอกถึงระดับความสามารถของผู้ป่วยเพื่อผู้ป่วยสามารถประเมินตนเองและพัฒนาการหายใจให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด เช่น ปอดแฟ่บหรือขยายไม่เต็มที่

วัตถุประสงค์ในการฝึก

เพื่อให้เกิดการถ่างขยายปอดแบบคงค้าง ป้องกันเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ภายหลังจากการผ่าตัด

หลักการสำคัญของเครื่อง

การกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถสูดหายใจเข้าแรงๆ จนลูกบอลลอยขึ้นสูงสุด และ ลอยค้างนานที่สุด เพื่อให้ได้ปริมาตรอากาศเข้าปอดเต็มที่เป็นระยะเวลานานที่สุด

วิธีการใช้อย่างประสิทธิภาพ คือ

  1. ให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงไม่พิงพนัก หากนั่งด้วยตนเองไม่ไหวให้ใช้การปรับหัวเตียงยกขึ้นสูงแทนได้
  2. จากนั้นให้ผู้ป่วยอมหลอดดูด และ หายใจออกทางปากผ่านหลอด 2-3 ครั้ง
  3. เมื่อเริ่มเข้าใจการหายใจเข้าออกทางปาก แล้วให้ผู้ป่วยหายใจออกทางผ่านหลอดแบบยาวๆ
  4. จากนั้นให้ออกแรงสูดหายใจเข้าทางปากแบบ “ลึก เร็ว และ แรง” ค้างไว้ 2-3 วินาที แล้วจึงหายใจออกทางปากยาว ๆ อีกครั้ง

“ฝึกซ้ำ เซ็ตละ 10 ครั้ง วันละอย่างน้อย 100 ครั้ง”